Color Clock – What Color Is It?

Color Clock – What Color Is It?

איתי, בן 15, הוד השרון

אפליקציה אשר מציגה את השעה בצבע

השעה… עכשיו בצבע.

אפליקציה זו מציגה את השעה הנוכחית בצורת צבע באמצעות המרת ערכי השעה למספר והצגת הערך ההקסדצימלי של הצבע.