Sapphire Bomb

Sapphire Bomb

עומר, בן 19, הוד השרון

משחק מהירות מחשבה וזריזות ידיים

שלושה יהלומים…

בואו תראו כמה יהלומים תוכלו לתפוס בדקה.

הרבה הפתעות נעימות יחכו לכם בדרך, אבל תצטרכו להזהר מהפתעות קצת פחות נעימות.

בהצלחה