The Ultimate Calculator -Fair Tip

The Ultimate Calculator -Fair Tip

איתי, בן 15, הוד השרון

אפליקציה אשר מאפשרת לחשב את סכום הטיפ ההוגן המגיע למלצר במסעדה

אפליקציה אשר מאפשרת לכם לחשב את הטיפ ההוגן המגיע למלצר במסעדה.

כל שעליכם לעשות הוא למלא את שביעות רצונכם בקטגוריות: מזון, שירות ואיכות והאפליקציה תחשב עבורכם

את הטיפ ההוגן לתשלום.

מהיום, כבר אין צורך להתלבט…