התכנית

למי מיועדת התכנית?

תוכנית לימוד תכנות לילדים מיועדת לילדים ולילדות בגילאי יסודי, חטיבה ותיכון המעוניינים ללמוד להמציא ולפתח תוכנות ומשחקים לאייפון, לאנדרואיד ולמחשב. קבוצות הלימוד מחולקות לפי גיל ורמת ידע.

מה תדעו לעשות בסוף הקורס?

כבר במהלך התכנית, יוכלו הילדים ליישם באופן מעשי את תכני הלימוד אותם ירכשו. בסוף השנה ידעו הילדים לתכנן, להמציא ולתכנת אפליקציות ומשחקים בסיסיים. הם גם יוכלו לעצבם ולהציגם. כמו כן, יוכלו הילדים להתקין את האפליקציה במכשיר שברשותם. לימוד תכנות לילדים מפתח את הדמיון ואת היצירתיות ומעניק כלים פרקטיים להשתלבות עתידית בשוק העבודה.

יחידות

מה תדעו לעשות בסוף התכנית?

01
יסודות התכנות - היכרות עם סביבת הפיתוח הראשונה : ביחידה זאת הילדים יעבדו על סביבת פיתוח מבוססת
02
אפליקציה ראשונה! היכרות עם סביבת פיתוח חדשה : ביחידה זו יתוודעו הילדים לסביבת הפיתוח שבה יפתחו אפליקציות לסמרטפון: Live Code . הילדים יכתבו קוד תוך ישום הידע שנרכש עד כה והרחבת הידע להכרות עם אובייקטים שונים, כגון: Text Field להכנסת נתונים לשדה טקסט; Push Button להצגה/הסתרה של אובייקטים; Label- שימוש בשדות טקסט להצגה/אחסון של מידע; Handlers- שימוש במפעילים ויצירת ממשק משתמש; שילוב קבצי מדיה בתוכנה
03
משחק ראשון : ביחידה זו הילדים יפתחו את המשחק הראשון שלהם לסמארטפון ויעצבו אותו. במהלך המפגשים הם ילמדו: תכנון ערכת נושא מקורית למשחק ועיצובה; שימוש בתיקייה מרכזת; מאפייני שדות טקסט (Text Field) ושימוש בהם; מאפיינים של Cards ושימוש בהם; כתיבת קוד-יישום מבני הבקרה שנלמדו; שימוש בפעולות ובמפעילים-,Methods; Handlers ; יצירת ממשק משתמש- UI; שימוש במבנה בקרה if/else ליצירת חוקים ; תכנון גרפי למשחק - תוכנת עריכה בסיסית; עיצוב גרפי לממשק מקורי לאפליקציה; הכנת אייקון לאפליקציה; שיטות ליצירת עניין אצל השחקן
04
לומדות - מבוא : במסגרת היחידה הרביעית, הילדים יעבדו ויתנסו בפיתוח הלומדה הראשונה שלהם במסגרתה ילמדו את הנושאים המרכזיים הבאים: ניתוח מרכיבי לומדה; תכנות לומדות עם מרכיבי קלט מסוגים שונים; בניית לוח תוצאות; שילוב אנימציה כחלק מהשאלה/תשובה; היכרות ראשונית עם יסודות השיווק ויצירת תקשורת עם המשתמשים – מסך About Us; קישור לתוכנות חיצוניות (כגון Facebookאו Email)
05
לומדות - מתקדמים : עריכה ושימוש בסאונד להתאמת הלומדה לקהל היעד; שימוש בהוראה המאפשרת קבלת נתונים מהמשתמש ושימוש בהם; בניית לוח תוצאות; שילוב אנימציה כחלק מהשאלה/תשובה; הפעלת מידע ושליחתו לתוכנות חיצוניות
06
פרוייקט סיום : במסגרת היחידה החמישית, הילדים ישתמשו בכל מה שלמדו מתחילת השנה, יעבדו ויתנסו בפיתוח אפליקציה במסגרתה ילמדו את הנושאים המרכזיים הבאים: אחסון ושימוש במידע שהתקבל מהמשתמש; הכרה ויישום שיטות לכתיבת קוד חכם; פיתוח מנוע להחלפת ערכות נושא; שימוש במבני בקרה (if/else , variables ועוד); הפעלה ושליחת מידע לתוכנות חיצוניות; בנייה ושימוש במפסקים לזיהוי סוגי לחיצות